Textkomplettering

Vi utför textkomplettering, renovering och ombearbetning av äldre gravvårdar.

Textkomplettering:

Vid textkomplettering, fraktas gravvården i de flesta fall till stenhuggeriet, där arbetet utföres. Men textkomplettering kan även utföras på plats.

Renovering:

Vi utför rengöring och lagning av äldre gravvårdar, samt ommålning och omförgyllning av texter.

Ombeararbetning:

Omslipning av äldre befintlig gravvård är ett alternativ till ny gravvård. Vården kan utföras som tidigare eller också  kan nytt ornament och text användas.